Pazar Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

İhracata başlamadan önce pazarı tanımak, körü körüne ihracat yapmanızı engeller. İyi bir pazar araştırmasıyla gerekli stratejiler kolayca saptanabilir.

Pazarı iyi tanımak iş dünyasında kalıcı olmayı ve ihracatın sürdürülebilir olmasını sağlar, işlerin bir süre sonra tıkanma riskini ortadan kaldırır.

Pazar analizi, bir pazarın nicelik ve nitelik açısından değerlendirilmesidir.

Pazar analizi yaparken, önce pazar hacim açısından değerlendirilir. Ardından satın alma modellerinin ne olduğu incelenir. Pazara ait müşteri kategorileri oluşturulur. Pazara girişin önünde engel teşkil eden tüm unsurlar saptanır.

Piyasa hakkında bilgi toplama ve değerlendirme anlamına gelen pazar analizi ile ihracat dünyasına daha sağlam adımlarla giriş yapabilirsiniz.

Pazar analizi sayesinde, pazarınızın avantajlı ve dezavantajlı taraflarını görüp, markanızın geleceğine dair varsayımlarda bulunabilir ve satış oranlarını değerlendirebilirsiniz.

Pazar koşullarını tanımak daha hızlı bir şekilde ilerlemenizi ve büyümenizi sağlar.

Potansiyel müşteri kitlesini tanımak, müşterilerin beklentilerine göre ürünü geliştirmenizi ve piyasada kendi müşterileri kitlenizi edinmenizi sağlar.

Peki pazar analizi nasıl yapılır?

Öncelikle hedef kitle de dediğimiz potansiyel müşteri kitlesi doğru belirlenmelidir. Hedef kitlenizi doğru belirlerseniz doğru ürün ve daha iyi bir hizmet sunmanız kolaylaşacaktır.

Ardından pazar değeri, pazar büyüklüğü ve pazar ihtiyacı iyi değerlendirilmelidir. Sektöre hakim olmak isteyen biri bütün bunları geniş bir perspektifte incelemelidir.

Pazar değerinin halka açık olup olmadığına bakılmalıdır, daha önce yayımlanmış bir bildirinin olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Pazardaki rakipler iyi analiz edilmelidir, rakip firmaların zayıf ve güçlü tarafları belirlenmeli ve stratejiler ile atılacak adımlar belirlenmelidir.

Pazar analizi sizi piyasada doğru noktaya ve hedeflediğiniz sonuca ulaştırır.

Export Miners pazar analizini ürün raporlaması ile destekler.

Doğru Pazar, doğru ürün, sağlam ihracat için bize ulaşın.

 

Elif Nur ORANLI

3rd Party Operator

elifnuroranli@gmail.com